't Flieflotterke

‘t Flieflotterke is een IBO, een initiatief voor buitenschoolse opvang, dat kinderen uit het basisonderwijs buiten de schooltijd een leuke vrije tijd biedt. Het is een familiale vzw die veel belang hecht aan een huiselijke sfeer.

Op schooldagen:
Vanaf het einde van de school tot 19u15.
Woensdagnamiddag: vanaf het einde van de school tot 19u15.

Op vakantie- en snipperdagen:
Van 7u00 tot 19u15.

Website: www.flieflotterke.be

Er is een buitenruimte aanwezig.

Tijdens de paas en zomervakantie vragen we een speelstraat (Schependomstraat) aan en kunnen de kinderen op straat fietsen en spelen. Ook het grasveld van het rusthuis kunnen we dan gebruiken.

Tijdens vakanties huren we vaak een sportzaal of gaan we bij mooi weer naar een van de stedelijke speelpleinen.

Tijdens vakanties doen we elke dinsdag een uitstap en gaan we op donderdagen zwemmen en naar de frituur.

 

Toewijzingsbeleid

Opvangaanvragen worden chronologisch behandeld.
Om naschools naar ’t Flieflotterke te kunnen komen, moet een kind minstens 3 op 5 dagen opvang nodig hebben, of 138 aanwezigheden per kalenderjaar.
Als de bezetting op woensdag niet wordt behaald met naschoolse kinderen, dan kunnen ouders die enkel opvang op woensdag wensen, hun kinderen ook inschrijven voor woensdagen en vakanties. Woensdagkinderen kunnen inschrijven tijdens vakanties voor de resterende dagen na inschrijving van de naschoolse kinderen.
Een laatste groep zijn de vakantiekinderen. De ouders van vakantiekinderen kunnen inschrijven voor de resterende vakantiedagen na inschrijving van de naschoolse en vakantiekinderen.

Contactgegevens


Kasteelstaat 88
8700 Tielt


0493/52.16.23

Maximum 40 kinderen
gelijktijdig aanwezig

't Flieflotterke heeft nog geen openingsuren ingevuld

't Flieflotterke heeft nog geen openingsuren ingevuld

Aanvraagformulier

Via onderstaande knop kan u een aanvraag indienen. Als u geen antwoord krijgt binnen een termijn van 3 weken of de gekozen locatie(s) uw kind niet kunnen opvangen dan dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.

Open het formulier

Dit initiatief valt onder de gemeente Tielt.

Terug naar het overzicht